Tiden nærmer seg igjen for den årlige generalforsamlingen. Møtet holdes i menighetssalen ved Lund Kirke tirsdag 18. april, 2017. Oppstart kl. 1800.

NB! Hvis du ikke kan møte personlig på generalforsamlingen, ber vi om at du gir en annen fullmakt til å møte for deg.

Vedlagt ligger dokument for Generalforsamling 18.4.2017

Arkivert i Historikk