Tiden nærmer seg igjen for den årlige generalforsamlingen. Møtet holdes i menighetssalen ved Lund Kirke mandag 11. april, 2016. Oppstart kl. 1800.

NB! Hvis du ikke kan møte personlig på generalforsamlingen, ber vi om at du gir en annen fullmakt til å møte for deg.

Se vedlagt utsendt brev for mer informasjon.

Brev: Generalforsamling 2016 (9MB)

Arkivert i Historikk