Årets generalforsamling er gjennomført, takk til alle som møtte opp. Slik også årets møte viste er det viktige og informative saker som blir behandlet som kan få innvirkning på Solbyggs aksjeeiere, så vi oppfordrer de som ikke møtte til å stille opp ved neste generalforsamling. Vi opplyser også om at alle saker som skal behandles må sendes skriftlig på e-post eller i postkassen lengst mulig tid i forveien.

Generalforsamlingsprotokoll 2016

Oppsummering fra formøte 2016

Se også tidligere nyhet om årets generalforsamling.

Arkivert i Historikk