Årets generalforsamling er gjennomført, takk til alle som møtte opp. Slik også årets møte viste er det viktige og informative saker som blir behandlet som kan få innvirkning på Solbyggs aksjeeiere, så vi oppfordrer de som ikke møtte til å stille opp ved neste generalforsamling. Vi opplyser også om at alle saker som skal behandles må sendes skriftlig på e-post eller i postkassen lengst mulig tid i forveien.

Oppsummering fra formøtet 2015

Generalforsamlingsprotokoll

 

Arkivert i Historikk