Thilo Schoder studerte under Henry Van de Velde fra 1906, og utviklet seg i løpet av 1920-tallet til en av de viktigste modernistiske arkitektene i Thüringen i det sentrale Tyskland. På grunn av økonomiske krisetider og den politiske utviklingen, emigrerte han rundt årsskiftet 1932-33 til Norge. Her etablerte han en ny karriere som arkitekt.

Solbygg er arkitekt Thilo Schoders største arbeid i Kristiansand. Det er et helhetlig funkisanlegg, bygget 1946-48 med 100 leiligheter med servicefunksjoner og underjordisk parkering.

Solbygg er Thilo Schoders største arbeid i Kristiansand, og ble oppført i 1946-48 som de første boligblokkene i dette området. Solbygg er et helhetlig planlagt boliganlegg med 100 leiligheter i varierende størrelse og et kontinentalt preg. Området ble planlagt med fasiliteter og servicefunksjoner, som butikker, bensinstasjon, felles vaskeri, underjordisk parkeringsanlegg, barnehage og restaurant, men ikke alt ble realisert.

Det var opprinnelig også meningen at anlegget skulle bygges ut med et tilsvarende byggetrinn mot Kongsgård Alle.

Anlegget består av to fire etasjers lamellbygg med en tilbaketrukket femte etasje. Leilighetene er fordelt på 10 oppganger. Begge bygg har inngangsiden med kjøkken og soverom orientert mot øst, og stue/oppholdsrom mot vest. Mellom bygningene ligger et en etasjes servicebygg som binder de to boligblokkene sammen via butikklokalene i sokkeletasjen i blokkens gavler. Bak servicebygget er et stort, parkmessig opparbeidet gårdsrom, som også danner tak med overlyssjakter ned til det underjordiske garasjeanlegget. Gårdsrommet avsluttes med en nedsenket utvendig tørkeplass for fellesvaskeriet i enden av hver boligblokk. De største leilighetene er plassert i blokkens avrundede avslutning med vindusbånd mot syd og utsikt utover byen. De minste leilighetene er plassert i øverste etasje. Disse har sammenhengende inntrukket balkong mot vest. Ellers har leilighetene en balkong mot kjøkkensiden (øst) og en mot stuesiden (vest). De største leilighetene også en balkong mot syd.

På inngangsfasadene er balkongene med på å markere og ramme inn hver enkelt trappeoppgang, som også er markert med vertikale glasspartier, og avsluttet med et rundt vindu i toppen. Over dette er det et takoppbygg med maskinrommet for heisen i hver oppgang. Taket er svakt skrånende valmtak. Mellom trappeoppgangene er vegglivet trukket frem og danner en egen gesims mellom nest øverste etasje og den avsluttende takgesimsen. Dette er virkemidler som bidrar til å bryte ned de store flatene og gi liv til den lange fasaden og er trekk som går igjen i en rekke av Tilo Schoders bygg.

Kilder:
Vibeke Garmann Johnsen (red.): Arkitekturguide for Kristiansand
Nina Stokset Nilsen og Frank Falch (red.): Thilo Schoder – tysk arkitekt i Norge 1932-1979
Sitert av Riksantikvaren, Kristiansand Kommune