Boligaksjeselskapet Agder Alle 4
Org. nr. 929724658

Forretningsadresse
Agder allé 4
4631 KRISTIANSAND S

Postadresse
Postboks 664
4666 KRISTIANSAND S

E-post vaktmester/styret
solbygg@getmail.no

Vaktmester
Kjell Hildebrandt
Tlf. 907 02 659

Styrets leder
Kjell Arnvard

Styremedlemmer
Bruce Bergendoff
Ada Hærum
Bjørg Olsen
Jan Petter Hannaas

Varamedlen
Ingrid Harmens Rosendahl